Hej!

Nedan kan ni läsa om goda nyheter för oss. Det är ganska precis ett år sedan jag skickade ut ett liknande mail då Pegroco investerade i oss. Detta innebär i korthet att vi kan känna oss trygga i att Bergteknik kan fortsätta att utvecklas och finnas för oss. Jag känner mig väldigt laddad inför vad vi kan uppnå med att få ekonomiskt starka och engagerade delägare. Det blir inga förändringar i vardagen för oss utan förändring blir enbart på ägarnivån.
Så skrev jag ifjol.

Nu tänker jag bara fylla på med att vi har i och med förvärvet av Vestfold skapat en större starkare bättre koncern som gör att Bergteknik kan utvecklas i sin egen takt och samtidigt ha tillgång till mycket resurser och kunskap från Vestfold. Jag hoppas att ni känner likadant och vill vara med på den fortsatta resan med att vara den ledande bergsprängarkoncernen i Norden.
Med vänlig hälsning Andreas

Pressmeddelande den 2 juni 2017
Norrbottens Bergteknik AB har idag avtalat om att förvärva Vestfold Fjellborring AS samt Norsk Fjellspregning AS, två ledande aktörer i Norge inom bergteknik. Den sammanslagna koncernen blir Nordens största fristående aktör med ambition att expandera i hela Norden.

Vestfold och Norsk Fjellsprengning erbjuder alla tjänster inom berg- och borrteknik mot entreprenadmarknaden. Projekten sträcker sig från infrastruktur, gruvor och kraftverk till traditionell byggnadsindustri. Bolagen projekterar och erbjuder sprängplaner i enlighet med alla regulatoriska krav samt håller högsta nivå vad gäller säkerhet. Vestfold och Norsk Fjellsprengning besitter en unik kompetens med över 50 års erfarenhet och en toppmodern maskinpark. Därigenom har de kunnat genomföra ytterst komplicerade infrastrukturprojekt i både Norge och Sverige.

”Vestfold och Norsk Fjellsprengning är ledande aktörer på norska marknaden med en beräknad omsättning 2017 på ca 130 miljoner norska kronor och ett EBITDA-resultat på 22 miljoner norska kronor. Genom förvärvet kommer vi gemensamt kunna bilda basen för fortsatt expansion i både Norge och Sverige”, säger Andreas Christoffersson, VD Norrbottens Bergteknik.

”Genom affären finns stora möjligheter för båda bolaget att positionera sig för större anbud samt få en effektivare organisation där också betydande synergier finns att utvinna”, säger Oddbjorn Roed, VD Vestfold Fjellsprengning AS.
”Vestfold uppfyller i alla avseenden det vi letar efter för vår fortsatta expansion av Norrbottens Bergteknik. Vestfold har en stark position på den norska marknaden med en god tillväxt. Den nya koncernen proforma taktar en omsättning på närmare 325 Mkr. Den nya bolagsgruppen blir därmed den ledande bergsteknikleverantören på den nordiska marknaden”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

Ladda ned dokumentet