Gäller det Nordisk Bergteknik?

klicka här

Andreas Christoffersson VD 070-6211928 andreas.christoffersson@bergteknik.se
Lars Melin Arbetschef 070-3253943 lars.melin@bergteknik.se
Sune Grundström Arbetschef 070-5958385 sune.grundstrom@bergteknik.se
Mikael Lund Projektering/Mätning 0703-462640 mikael.lund@bergteknik.se
Torbjörn Nylander 072-1852222 torbjorn.nylander@bergteknik.se
Torbjörn Sandström 070-3253044  torbjorn.sandstrom@bergteknik.se
Bo Karlsson Inköp 070-2627500 bo.karlsson@bergteknik.se
Johan Lundqvist Ekonomi 076-3927121 johan.lundqvist@bergteknik.se
Växel 0929-10910

Postadress: Box 4074, 904 03 Umeå

Besöksadress: Lärlingsgatan 29B, 904 22 Umeå