I flera decennier har vi utfört bergarbeten som borrning, losshållning, wiresågning och bergförstärkning, både som enskilda områden eller där vi tar på oss helhetsansvaret. Sedan 1991 som Norrbottens Bergteknik AB men företagets historia sträcker sig betydligt längre tillbaka än så.

Grundaren och styrelseordförande Wolgan Karlsson har lämnat över den operativa verksamheten till VD Andreas Christoffersson. Fortfarande gäller precis samma filosofi inom Norrbottens Bergteknik som alltid – hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer.

Våra uppdrag finns utspridda i de fyra nordligaste länen i Sverige; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Dessutom utför vi en del arbete i Stockholmsområdet. Vårt geografiskt stora upptagningsområde täcks in av 21 anställda och noga utvalda samarbetspartners.

Som en fristående privatägd aktör är vi flexibla. Vår långa erfarenhet inom våra områden skapar en säkerhet i de lösningar vi erbjuder. Tillgången till resurser, i form av maskiner, människor och kunskap innebär en ökad förmåga att ta på oss många, varierande uppdrag. Sammantaget skapar detta nöjda kunder med vilka vi söker långsiktiga relationer.

Norrbottens Bergteknik är auktoriserad bergsprängare och medlem i BEF, BergsprängningsEntreprenörernas Förening. Våra beställare kan därför känna sig trygga i att entreprenaden utförs på rätt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Auktoriseringen innebär också att vi följer utvecklingen med bättre anpassningsförmåga till omgivningens krav och förhållanden.

Vi har förtroendet att borra och spränga i bergtäkter för ett antal större och mindre ballastleverantörer. De som vi jobbar och samarbetar med regelbundet är SWEROCK, SVEVIA, SKANSKA och BDX utöver dessa arbetar vi även långsiktigt med ett flertal lokala aktörer.

Norrbottens Bergteknik har stor kunskap i att utföra wiresågningsarbeten. Där kan vi med egen personal och utrustning losshålla utan att orsaka skadliga vibrationer och i de fall där traditionell metod inte fungerar.

Vi har gjort jobb för ett flertal kunder och olika projekt där vi har haft Leif Arvidsson ,070-5539793 leif@bergteknik.se, som arbetsledare och expert. Bilderna visar en del av de arbeten som vi har utfört. För mer information kontakta oss så bistår vi med prisuppgifter och utförande tider mm.


Norrbottens Bergteknik utför borrnings-, sprängnings- och wiresågningsarbeten med hela Sverige som arbetsområde.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERADSC000751


Vi losshåller i bergtäkter i de fyra nordligaste länen, där vi har ett gott samarbete med ett antal kross entreprenörer.

S6300849Eug.3


När vi arbetar i entreprenader har vi alltid egen personal som tillsammans med kunden går igenom riskinventeringar och planerar för att på bästa sätt utföra jobbet.

Leif-skademark20120220_1252071


DSC00078DSC000741