2000-2001 Breddning/Mitträcke (ca 20000 m³) av E4 söder om Umeå, Skanska
2003-2004 Ny E4 Nordmaling (ca 100000 m³) inför Botniabanan, Skanska
2006 Etapp vid Håknäs på Botniabanan (ca 150000 m³), REKAB
2008 Abelvattnet ny kraftstation och utskov, SVEVIA
2010 Aitik Ny utloppskanal (ca 150000m³), BDX
2010-2011 Riksväg 90 11 km om och nybyggnad (ca 160000 m³) Skanska
2010-2011 Förberedande arbeten ny gruva Pajala (ca 600000 m³) PEAB
2010-2012 Kopparåsen bangårdsförlängning malmbanan Skanska
2011-2013 Avjämningssprängning ny gruva Pajala (ca 1200000 m³) PEAB
2011-2013 Bergeforsen kraftstation nytt utskov (ca 260000 m³) Lemminkäinen