Bo Karlsson

Inköpsansvarig
bo.karlsson@bergteknik.se
070-262 75 00

Bo Karlsson