Grundläggning och markjobb i Haninge

I Haninge söder om Stockholm växer den helt nya stadsdelen Vega fram. Här arbetar Norrbottens Bergteknik med grundläggning och markarbeten för 146 hyreslägenheter i kvarteret Gaffelseglet. 

Stena fastigheter är stadsdelens utvecklare och byggherre. Byggnads AB Tornstaden är totalentreprenör och uppdragsgivare. Kvarteret Gaffelseglet består av två huskroppar där den ena byggnaden är rektangulär medan den andra bildar ett U. 

– Vi gjorde tidigare grundläggningen åt Byggnads AB Tornstaden för systerkvarteret Storseglet på andra sidan gatan. De var nöjda med vårt arbete vilket känns roligt, säger Torbjörn Nylander, arbetschef i Stockholm.

– Norrbottens Bergteknik har levererat bra i de två projekt vi hittills gjort tillsammans så därför handlade vi upp Bergteknik även till Gaffelseglet. Vi vill ha långsiktiga relationer med de vi samarbetar med, berättar Magnus Lundberg, regionchef Öst vid Byggnads AB Tornstaden.


– Styrkan med Norrbottens Bergteknik är öppenhet, ärlighet och flexibilitet. Trots att förutsättningarna i det förra projektet inte var helt preciserade från början lyckades vi tillsammans utföra entreprenaden till rätt kostnad och kvalitet.

Från schakt till plattläggning
I stora drag innebär arbetet med Gaffelseglet att vi schaktar ut befintlig mark och gör en bädd för pålning. Då pålningen är klar, knäcker vi pålarna och kör bort dem. Sen fylls marken upp och vi lägger V/A både invändigt och utvändigt. När byggarna isolerat och gjutit grunden fortsätter vi med återfyllning, dagvattenmagasin och dagvattenledningar. Därefter återstår alla markjobb med finplanering och ytor som asfalt och stenläggning.

– Vi utför det mesta själva men tar även in hjälp av underentreprenörer för vissa arbetsmoment och maskiner, berättar Torbjörn.

Kunskap och kompetens
En annan viktig del av arbetet är att vi bistår med vår kompetens.
– Vissa delar av grundläggningsarbetet är komplicerade men med vår erfarenhet och våra medarbetare kan vi hela tiden komma med lösningar som driver arbetet framåt. Vi och Byggnads AB Tornstaden har ett gott samarbete mellan varandra, säger Torbjörn. 

Arbetet började december 2020 och grundläggning pågår till dess byggarna tar vid. Därefter fortsätter markjobben när husen börjar vara färdigställda.

Bildkälla: Tornstaden

Växel:

0929-109 10

Besöksadress:

Löpevägen 16
906 20, Umeå

Postadress:

Box 10
942 21 Älvsbyn

Läs vår kundtidning: