Borrning. Sprängning. Förstärkning.

Berghantering är vår kärna

Norrbottens Bergteknik har lång erfarenhet, resan började redan under 1960-talet. Vår verksamhet är heltäckande inom berghantering. Hos oss finns ledande kompetens inom borrning, sprängning och förstärkning. Vi är vana alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Idag är Norrbottens Bergteknik en av de ledande aktörerna i Sverige. Vi ingår i koncernen Nordisk Bergteknik och omsätter ca 250 miljoner kronor.

Borrigg, Norrbottens Bergteknik

Borrning

Borrning är en stor del av vårt arbete och en förutsättning för bra sprängresultat. Med moderna riggar och erfarna borrvagnsförare utför vi arbetet med precision och känsla. Vi tar stor hänsyn till vibrationer, buller och omgivning. Särskilt viktigt är det i stadsnära miljöer.

Norrbottens Bergteknik spränger

Sprängning

Vi använder en säker och modern sprängteknik och våra sprängare är välutbildade. Vi strävar ständigt efter att arbeta på ett säkert och förebyggande sätt som även tar hand om miljön. Att utföra säkra sprängningar är en av våra ledstjärnor.

Schakt vid Norrlands Universitetssjukhus

Förstärkning

Berghantering är mer än borrning och sprängning. Vi tar hand om hela processen från planering till losshållning och förstärkning. Vi utgår från kundens behov, bergets förutsättningar och den omgivande miljön. Vi använder de metoder som passar allra bäst.

Bolagen inom Norrbottens Bergteknik

Norrbottens Bergteknik - logotyp

Norrbottens Bergteknik

Har basen i Sverige men utför även uppdrag i Norge. I flera decennier har vi utfört bergarbeten som borrning, losshållning, wiresågning och bergförstärkning.

Logotyp Bergförstärkningsgruppen, BFGAB

Bergförstärkningsgruppen

Utför arbeten både under och ovan jord. Har specialistkompetens inom bergförstärkning, betongsprutning, skrotning, injektering, jordförankring, borrning och sprängning.

Logotyp Hyrcon

Hyrcon Bergsprängning

Har basen i jämtländska Hoting och arbetar i mellansverige och inlandet. Har lång och bred erfarenhet av berghantering med fokus på borrning och sprängning.

Smartroc C50

Vår maskinpark är välutrustad

Vi arbetar ständigt med vår utrustning, verktyg, maskiner och fordon. Vi har en stor maskinpark som omfattar allt från pickuper, borrvagnar, grävmaskiner och trailers. Vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp.

Vill du bli min nya kollega?

Norrbottens Bergteknik är ett växande företag. Vi behöver fler medarbetare och har till exempel behov av borrvagnsförare, sprängare och grävmaskinister. 

Magnus Jonsson, borrvagnsförare

Kontakt

Ring eller maila!

Har du behov av våra tjänster? Vill du ställa en fråga eller få en offert?
 Oavsett vilket är du välkommen att kontakta oss.