Borrning. Sprängning. Förstärkning.
Spräckning. Vajersågning. Inmätning.

Berghantering är vår kärna

Norrbottens Bergteknik har lång erfarenhet, resan började redan under 1960-talet. Vår verksamhet är heltäckande inom berghantering. Hos oss finns ledande kompetens inom borrning, sprängning och förstärkning. Vi är vana alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Idag är Norrbottens Bergteknik en av de ledande aktörerna i Sverige. Vi ingår i koncernen Nordisk Bergteknik och omsätter ca 250 miljoner kronor.

Borrning

Borrning är en stor del av vårt arbete och en förutsättning för bra sprängresultat. Med moderna riggar och erfarna borrvagnsförare utför vi varje uppdrag  med precision och känsla. När vi jobbar tar vi  stor hänsyn till vibrationer, buller och omgivning. 

Sprängning

Vi använder en säker och modern sprängteknik och våra sprängare är välutbildade. Vi strävar ständigt efter att arbeta på ett säkert och förebyggande sätt som dessutom tar hand om miljön. Att utföra säkra sprängningar är en av våra viktigaste ledstjärnor.

Förstärkning vid NUS i Umeå

Förstärkning

Berghantering är mer än borrning och sprängning. Vi tar hand om hela processen från planering till losshållning och förstärkning. Vi utgår från kundens behov, bergets förutsättningar och den omgivande miljön. Vi använder de metoder som passar allra bäst.

Modern och ledande maskinpark

Vi arbetar ständigt med vår utrustning, verktyg, maskiner och fordon. Vi har en stor maskinpark som omfattar allt från pickuper, borrvagnar, grävmaskiner och trailers. Vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp.

Sebastian Näslund - Norrbottens Bergteknik

Vill du bli min nya kollega?

Norrbottens Bergteknik är ett växande företag. Vi behöver fler medarbetare och har till exempel behov av borrvagnsförare, sprängare och grävmaskinister. 

Kontakta oss!

Har du behov av våra tjänster? Vill du ställa en fråga eller få en offert?
 Oavsett vilket är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.