Faktureringsinformation för leverantörer

Riktlinjer för fakturering

Organisationsnummer Norrbottens Bergteknik AB: 556428-9063 

Vi föredrar att fakturorna skickas som e-fakturor. Se adress längre ned.

Betalningsvillkor: 30 dagar.

Fakturan ska märkas med vårt 5-siffriga projektnummer samt beställarens för- och efternamn.

Fakturaavgifter accepteras inte.

har du frågor om e-fakturering?

Frågor kring övergång till, eller om e-fakturor besvaras av Pageros contact center:

E-post: info@pagero.com
Telefon:  +46 31 730 88 30 eller +46 31 730 88 80.

ADRESS för e-postfaktura

Om fakturan skickas som pdf med e-post: 

invoice.5564289063@kollektor.no

ADRESS för brevfaktura

Om fakturan skickas som vanlig post: 

Norrbottens Bergteknik AB

PG 1400

737 84 Fagersta