Bergsäkra entreprenader för en hållbar framtid

John Doe

Våra värderingar

Inom Norrbottens Bergteknik har vi en särskild företagsanda som vi är stolta över och som skapades tidigt i vår 30-åriga historia. Den andan vill vi beskriva med våra värderingar.  

Innovativa

I vår strävan efter ständig förbättring och utveckling.

Professionella

I vårt bemötande och i utförandet av våra åtaganden.

Engagerade

I vår samverkan med kunder, leverantörer och medarbetare.

Kompetens och branschansvar

Norrbottens Bergteknik strävar ständigt efter att ha bred kompetens. Den blir ännu bredare och djupare i samarbete med våra systerbolag i koncernen Nordisk Bergteknik. Vi har stor vana av att samverka i både Sverige och Norge. Vi är också aktiva för att hela branschen ska utvecklas.

Till exempel är vi med i BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening. 

Lösningar i fokus

Vårt mål är att alltid leverera kundnytta och genom ständig dialog med våra uppdragsgivare ska vi utföra arbetet utifrån de förväntningar som ställs på oss. Vi vill vara vår uppdragsgivares professionella, självklara partner. 

Bästa arbetsplatsen

Vårt mål är att vara branschledande inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Detta vill vi uppnå genom att vi har ett ledningssystem som bygger på utbildad, medveten och erfaren personal samt att vi är certifierade för ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. 

Ständig utveckling

Vårt mål är att via organisk tillväxt vara hållbart lönsamma för våra ägare och fortsätta att utveckla oss och branschen genom nya, innovativa arbetssätt. Med modern utrustning och engagerad personal vill vi vara marknadsledande och driva branschen framåt.

En aktiv del av samhället

Sponsring och engagemang

Vi på Norrbottens Bergteknik vill vara en aktiv del av samhället. Ett sätt för oss är att arbeta med olika former av sponsring och stöd till föreningar och organisationer. 

För oss är det viktigt att de vi väljer att sponsra har en koppling till våra värderingar och att det i första hand finns en lokal anknytning där vi verkar. Vi vill även att stödet ska ge effekt.

Vi sponsrar inte verksamheter som är eller kan uppfattas omoraliska, oetiska, särbehandlande eller på annat sätt integritetskränkande. Vi tar helt avstånd från droger och dopning.

Organisationer som vi stödjer 2021

Aktiv Skola

För en bättre och tryggare skola.

BC Luleå

BC Luleå

Stor basketförening i Luleå från 1967

Björklöven

Björklöven

Anrik ishockeyklubb i Umeå.

Flurkmarks IK

Flurkmarks IK

Idrottsförening norr om Umeå.

Giving people

Giving People

Hjälper utsatta barnfamiljer.

IBK Dalen

IBK Dalen

Innebandyförening i Umeå.

Luleå Basket

Luleå Basket

Basketförening i Luleå med fokus på tjejer.

Trafikkalendern

Trafikkalendern

Säkrare trafik för barn

Umeå BSKT

Umeå BSKT

Elitlag i basket från Umeå.

Älvsbyn IF

Älvsbyn IF Fotboll

Idrottsförening i Älvsbyn

För dig som vill bli sponsrad

Det är många som vill samarbeta med oss genom sponsring och det är vi glada för. Tyvärr har vi inte möjligheten att stötta alla.

Om du har en allmän fråga om sponsring eller vill bli sponsrad av Norrbottens Bergteknik vill vi att du skickar ett mail där du beskriver mål och syfte med sponsringen samt beskriver din egen eller din organisations verksamhet.

Maila till sponsring@bergteknik.se 

Boliden Aitik, foto Lars DeWall

Just nu söker vi en KMA-administratör!

Som KMA-administratör kommer du att vara en del av vårt engagerade, drivna admin-team.  Du kommer att ha din arbetsplats på vår etablering i Aitik, men du kommer också att göra arbetsplatsbesök i våra övriga projekt i Norrbotten. 

Säkerhet och hälsa

En säker och trygg arbetsmiljö är central för oss. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig trygga på jobbet och komma hem friska efter arbetsdagens slut.

Vårt mål är att vara branschledande inom arbetsmiljö och vi vill uppnå det genom ett ledningssystem som bygger på utbildade, medvetna och erfarna medarbetare samt en certifiering enligt ISO 45001. 

För att vi ska nå våra mål är det viktigt att vi arbetar tillsammans och att alla medarbetare tänker på hälsa och säkerhet varje dag. Vi behöver alla hjälpas åt för att vi ska lyckas med vårt mål med att minimera olyckor och risker. 

Vi jobbar med ständig utveckling, både i det proaktiva arbetet men även att vi är noga med att rapportera och följa upp inträffade händelser. Målet är att vi ska bli ännu bättre som företag och att våra arbetsplatser ännu säkrare.