Det här är Norrbottens Bergteknik!

Norrbottens Bergteknik är ett ledande svenskt företag inom berghantering. Vi har stor kompetens och är en helhetsaktör inom området, till exempel borrning, sprängning och förstärkning. Uppdragen utförs i alla typer av miljöer som landsbygd, fjäll och städer. Vi verkar från områden där naturen är enda granne till tätt befolkade stadsnära miljöer.

Magnus Jonsson - borrvagnsförare

För oss på Norrbottens Bergteknik är kärnan berghantering. Vi är specialister på berg och bär med stolthet att vi är en av Sveriges ledande aktörer inom området.

Allt började för 60 år sedan när grundaren Wolgan Karlsson gick som borr- och spränglärling med sin pappa Helmer. Under den tiden utfördes arbetet med handhållna maskiner och arbetsförhållandena var tuffa.

Men redan då inleddes resan som har format oss till de vi är idag. Hos Wolgan fanns tidigt en strävan att utvecklas, en drivkraft för att göra saker bättre och en vilja att i alla lägen göra sitt bästa. Han skapade en stark framtidstro och en anda att alltid ta hand om varandra oavsett om man var kollega eller kund.

Idag är vi ett företag som omsätter närmare 300 miljoner kronor och utvecklingen går i rask takt. Vi ingår i koncernen Nordisk Bergteknik och tillsammans med våra syster- och dotterföretag får vi möjlighet att växa och bli starkare i hela landet.

Med vår erfarenhet, kunskap och engagerade medarbetare vill vi bidra till samhället genom långsiktiga samarbeten. Vårt fokus är att i varje uppdrag hitta den bästa lösningen så vi hela tiden kan skapa nytta för våra kunder och uppdragsgivare.

Vi har även en tydlig ambition att utvecklas inom teknik och arbetssätt. Maskinparken är välutrustad och vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp. Vi utvecklar och förfinar ständigt våra arbetsprocesser och har stort fokus på säkerhet.

Inom Norrbottens Bergteknik spelar varje medarbetare en avgörande roll både i utvecklingen av företaget, för projektens resultat och i det goda samarbetet med kunderna.

En framgångsfaktor är alla medarbetares engagemang, en vilja som bygger på nyfikenhet, delaktighet, ansvar och inte minst glädje!

Ett certifierat företag

Sedan våren 2022 är Norrbottens Bergteknik certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Här kan du ta del av våra certifikat:
Norrbottens Bergtekniks olika certifikat

Några årtal i vår utveckling

Certifierad verksamhet

Norrbottens Bergteknik certifieras inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) samt arbetsmiljö (ISO 45001).

2022

Nils-Petter Nilsson ny VD

Nils-Petter Nilsson tillträder som VD. Nordisk Bergteknik noteras på Nasdaq Stockholm.
Antal anställda: 97 st. Omsättning: 330 MSEK.

2021

Når 200 miljoner

Företaget omsätter över 200 MSEK.
Antal anställda: 47 st. Omsättning: 250 MSEK.

2018

Nordisk Bergteknik grundas

Nordisk Bergteknik AB bildas. Pegroco Invest träder in.
Antal anställda: 28 st. Omsättning: 188 MSEK.

2016

Når 100 miljoner

Företaget omsätter över 100 MSEK.
Antal anställda: 22 st. Omsättning 115 MSEK.

2012

Andreas Christoffersson blir VD

Andreas Christoffersson tillträder som VD.
Antal anställda: 15 st. Omsättning: 50 MSEK.

2010

Botniabanan

Genomför projektet ”Etapp Nordmaling, Botniabanan”. Beställare REKAB.
Antal anställda: 10 st. Omsättning: 20 MSEK.

2005

Arbete i Björkdalsgruvan

Uppdrag med losshållning i Björkdalsgruvan utanför Skellefteå. 

2004

E4 - Nordmaling

Genomför projektet E4 förbi Nordmaling söder om Umeå. Pågår 2003 till 2004. Beställare Skanska.

2003

E45 – Porjus

Genomför projektet E45 – Porjus/Muddus. Mängden berg som hanterades, cirka 500.000 ton. Beställare Vägverket Produktion.
Antal anställda: 5 st. Omsättning: 10 MSEK.

1997

Bolaget grundas

Bolaget grundas av Wolgan Karlsson.
Antal anställda: 3 st. Omsättning: 4 MSEK.

1991

Vill du veta mer?