Epiroc borrar vid Northvolts fabrik i Skellefteå

Det här är Norrbottens Bergteknik

Norrbottens Bergteknik är ett ledande svenskt företag inom berghantering. Vi har stor kompetens inom borrning, sprängning och förstärkning. Uppdragen utförs i alla typer av miljöer som landsbygd, fjäll och städer. Vi verkar från områden där naturen är enda granne till tätt befolkade stadsnära miljöer.

Våra uppdrag sträcker sig över hela Sverige. Vi arbetar med projekt inom till exempel infrastruktur, vindkraft, stadsutveckling samt vid ny- eller tillbyggnad av fastigheter och byggnader. Vi arbetar även i bergtäkter och dagbrott.

Företagets resa började redan i mitten av 1960-talet då grundaren Wolgan Karlsson gick som borr- och spränglärling med sin pappa Helmer Karlsson. Under den tiden skedde arbetet med handhållna maskiner och verksamheten var säsongsberoende.

Vattenkraft drev utvecklingen

Berghanteringen utvecklades snart och samhällsutbyggnaden av vattenkraft var drivande. Under 1970-talet inleddes generellt en förändring då de handhållna borrmaskinerna ersattes av borrvagnar. I branschen skedde även en geografisk utveckling och flera mindre borr- och sprängföretag etablerades.

Utvecklingen av maskiner fortsatte och borrvagnarna utvecklades från att ha varit tryckluftsdrivna till hydrauliska. Prestanda och arbetsmiljö förbättrades.

I början av 1990-talet var Norrbottens Bergtekniks omsättning cirka 3-5 miljoner kronor. Fokus låg precis som tidigare på bergtäkter och dagbrott.

Växte med entreprenader

2010 inleddes en ny fas och entreprenader växte som affärsområde. Omsättningen steg raskt och uppgick till ca 50 miljoner kronor.

Under de senaste åren har utvecklingen fortsatt med stort driv, framtidstro och med en kraftig tillväxt.  

Stark framtid

Sedan 2016 är Norrbottens Bergteknik en del av koncernen Nordisk Bergteknik, tillsammans med ett flertal svenska och norska systerbolag.

Omsättningen för 2020 var 263 miljoner kronor och antalet medarbetare 2021 är drygt 100. 

VD sedan 1:a mars 2021 är Nils-Petter Nilsson.

Vi har ett stort fokus på säkerhet, miljö och branschutveckling. Vi strävar efter ständiga förbättringar och vill vara en trygg arbetsgivare och pålitlig samarbetspartner.