Leverantörsportal start

Välkommen till vår leverantörsportal

Norrbottens Bergteknik är ett av Sveriges ledande företag inom berghantering med en stabil historia som bergspecialister sedan 1991. Vi har stor kompetens inom borrning och sprängning och erbjuder våra samarbetspartners en helhetslösning inom berghantering. Uppdragen sträcker sig över hela landet och vi arbetar med projekt inom bland annat vindkraft, infrastruktur, bergtäkter och gruvmiljöer.

I vår leverantörsportal har vi samlat de regler och de säkerhetsinstruktioner som vi anser att du behöver ta del av innan du utför arbete på våra arbetsplatser.

I projekt där Norrbottens Bergteknik i sin tur är underentreprenör – säkerställ att ni även tagit del av huvuduppdragsgivarens specifika uppförandekod och krav.

Vi ingår bolaget i koncernen Nordisk Bergteknik. Nordisk Bergteknik är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings – och entreprenadtjänster inom infrastruktur och gruvindustri. Koncernen är idag norra Europas största helhetsaktör inom berghantering och grundläggning.

Vår vision

Bergsäkra entreprenader för en hållbar framtid

Våra värdeord

Symbol för att vi är innovativa!

Innovativa

I vår strävan efter ständig förbättring och utveckling.

Vi är professionella!

Professionella

I vårt bemötande och i utförandet av våra åtaganden.

Symbol för att vi är engagerade!

Engagerade

I vår samverkan med kunder, leverantörer och medarbetare.

Våra strategiska mål

Symbol för lösningsorientering

Kunden i fokus

Vi är alltid till nytta för kunden. Vi håller dialog och möter förväntningarna. Vi är en professionell och strategisk partner.

Symbol för en medarbetare

Branschens bästa arbetsplats

Vi ska vara branschledande inom arbetsmiljö och säkerhet. Vi arbetar förebyggande och strävar efter noll olyckor på våra trygga arbetsplatser.

Symbol för utvecklingskurva

Fortsatt utveckling

Vi växer hållbart, är lönsamma och utvecklas med nya innovativa arbetssätt. Med modern utrustning och engagerade medarbetare driver vi branschen framåt.

Symbol för en glob

Minskad miljöpåverkan

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom minskad miljöpåverkan och lägre CO2-utsläpp. Arbetet sker tillsammans med våra medvetna medarbetare och samarbetspartners.