Det ska vara enkelt att arbeta med oss

Långsiktighet och partnerskap

Att vara en långsiktig leverantör. Att sitta på samma sida bordet. Att samverka. Så ser vi på Norrbottens Bergteknik när det gäller framgångsrika och långsiktiga samarbeten. För oss är det viktigt med kunskap, dialog och partnerskap. Vi vet att det ger det bästa resultatet.

Utveckling och dialog – bra för alla!

Samarbete ger en tryggare arbetsmiljö, en trevligare arbetsplats, det går enklare att lösa situationer som uppstår. Alla blir nöjda. Det är lönsamt i alla led och vi utvecklas tillsammans av det. Därför sätter vi stort värde på samarbete. Vårt mål är att alltid arbeta nära och hålla en god dialog med både leverantörer och uppdragsgivare.

Koncernbolag och branschmedverkan

Norrbottens Bergteknik strävar ständigt efter att ha bred kompetens. Den blir ännu bredare och djupare i samarbete med våra systerbolag i koncernen Nordisk Bergteknik. Vi har stor vana av att samverka i både Sverige och Norge. Vi är också aktiva för att hela branschen ska utvecklas. Till exempel är vi med i BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening.

Några av våra partners, leverantörer och kunder