Vi är specialister på berg

Norrbottens Bergteknik är ett av Sveriges ledade företag inom berghantering. Vi har stor kompetens inom borrning, sprängning, förstärkning, spräckning, vajersågning och inmätning/scanning. Våra uppdrag sträcker sig över hela landet och vi arbetar med projekt inom bland annat infrastruktur, vindkraft, bergtäkter och gruvmiljöer.

Våra verksamhetsområden

Vi har samlat vår kompetens inom fyra områden: Infrastruktur, entreprenader, täkter och gruvor.

Infrastruktur

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med bergentreprenader. Vårt arbete sträcker sig från mindre uppdrag till komplexa projekt. Vi arbetar med stora infrastrukturprojekt för vägar, järnvägar, broar eller andra kommunikationslösningar. Inom ramen för infrastrukturprojekt kan vi göra särskilda insatser men även ta på oss helhetsuppdrag med allt från avtäckning, borrning och losshållning till förstärkning, krossning och schaktning.
Exempel på aktuella uppdrag är Norrbotniabanan, Logistikparken i Sundsvall och många fler.

Entreprenader

Inom entreprenader erbjuder vi tjänster inom berghantering i tätbefolkade miljöer och naturnära områden. Det kan vara uppdrag i stadskärnor i samband med stora och små byggprojekt. Det kan även vara i för nyetablering eller utökning av industriområden eller övrig tomtmark för fastigheter eller bostäder. Det kan också vara i renoverings- och reparationsarbeten. Ett annat stort område där vi är verksamma är vindkraftsparker. Vi har stor vana av borrning och sprängning för till exempel vägar, fundament och kranplaner för vindkraftsparker i hela Sverige.

Täkter

Bergtäkter är de viktigaste källorna inom svensk byggindustri för att få tillgång till krossmaterial och grusprodukter. Norrbottens Bergteknik har stor vana av bergtäktsarbete. Vi utför enskilda insatser med borrning och sprängning till helhetsuppdrag där vi ansvarar för hela processen, från planering och avtäckning till krossning, utlastning och återförsäljning. Vi lyssnar alltid lyhört på kundens behov och lägger stor vikt vid samarbete.
Norrbottens Bergteknik är idag involverade och aktiva i ett 50-tal bergtäkter i norra Sverige och i Stockholmsområdet.

Markbygden kross och bergtäkt

Gruvor

Vårt erbjudande till gruvindustrin består huvudsakligen av borrningsuppdrag i dagbrott i både Sverige och Finland. Vi arbetar med världsledande och modern utrustning. Till exempel använder vi de senaste DTH-riggarna från Epiroc och Sandvik. Våra operatörer är erfarna och mycket kunniga. Vi jobbar med förarstyrda borriggar men även fjärrstyrda riggar där operatörerna sitter i en separat, bekväm arbetsstation och effektivt kan styra fler än en borrigg åt gången.

Vårt fokus är primärt konturborrning men vi kan även bistå med salvborrning. Förutom det praktiska borrningsarbetet hanterar vi allt omkring med borrplaner, lodning, kvalitetssäkring och dokumentation.

Våra tjänster

Vi bär med stolthet att vi är en av Sveriges ledande aktörer inom våra områden.

Borrning

Borrning är en stor del av vårt arbete och en förutsättning för bra sprängresultat. Med moderna riggar och erfarna borrvagnsförare utför vi arbetet med precision och känsla. Vi tar stor hänsyn till vibrationer, buller och omgivning. Särskilt viktigt är det i stadsnära miljöer. 

Sprängning

Vi använder en säker och modern sprängteknik och våra sprängare är välutbildade. Vi strävar ständigt efter att arbeta på ett säkert och förebyggande sätt som även tar hand om miljön. Att utföra säkra sprängningar är en av våra ledstjärnor.

Förstärkning

Berghantering är mer än borrning och sprängning. Vi tar hand om hela processen från planering till losshållning och förstärkning. Vi utgår från kundens behov, bergets förutsättningar och den omgivande miljön. Vi använder de metoder som passar allra bäst.

Spräckning

Losshållning genom spräckning är en mycket skonsam metod som används vibrationskänsliga miljöer där det inte är möjligt att spränga. Typiska områden där spräckning används är städer och tätbefolkade områden, nära byggnader, rör och ledningar men även villatomter i bostadsområden eller naturnära avsnitt.
 
Spräckning kan ske genom hydraulspräckning eller kemisk spräckning. De stora fördelarna med spräckning är att metoden är tyst, skonsam och kontrollerad. Spräckning kräver dessutom mindre planering, färre eller inga avspärrningar och vanligtvis ingen besiktning. Tjänsten kan utföras på uppdrag av åt både företag, organisationer och privatpersoner.

Vajersågning

Vajersågning är en effektiv metod som används i stadsnära och känsliga miljöer. Med hjälp av sågning frilägger vi varsamt den sida av berget som ansluter mot den känsligaste delen av området, oftast en husgrund eller ett betongfundament.

Vajersågningen utförs med en särskild utrustning där kärnan är en vajer, försedd med diamantkulor. Arbetet sker med stor precision och ytan efter vajersågningen blir helt slät. Berget kan sedan sprängas på ett kontrollerat och säkert sätt utan att den näraliggande omgivningen riskerar att skadas. Vi erbjuder även möjligheten att vajersåga hela block.

Inmätning/scanning

Vår metod för inmätning och scanning är mycket lämplig för planering, framtagning av digitala borrplaner, kontroll och validering av borrhål samt volymberäkning och mängdberäkning av material.

En stor del av arbetet sker med hjälp av modern teknologi där basen är en drönare med RTK-utrustning och tillhörande mjukvara för att skapa 3D-modeller. Med hjälp av den information som inhämtas av drönaren kan vi med precision ta fram exakta borrplaner, planera driften för täkten samt beräkna upplag och högar.

För inmätning och kontroll av borrhål använder vi särskild mätutrustning med en sond som sänks ned i hålen för att validera både borrdjup och borrvinkel.
Tack vare våra tjänster för inmätning och scanning blir informationen och underlagen mycket exakta, pålitliga och ökar produktiviteten.

Röster från våra kunder

Vi lägger stor vikt vid goda relationer och långa samarbeten. Här kan du ta del av vad tre av våra kunder säger om oss. Texterna är hämtade ur vår kundtidning.

Erik Mårtensson

VD för Umeå Entreprenad

– Vi har arbetat med Norrbottens Bergteknik ända sedan Umeå Entreprenad startade 2004. Vi har ett gott samarbete, de ställer upp på kort varsel om det behövs och de gör bra jobb. Vi jobbar gärna tillsammans och lägger stor vikt vid långsiktigheten.

Nya byggnaden Hus 29 vid Norrlands Universitetssjukhus, kvarteret Pedagogen på Teg och en stor plan för ett asfaltverk åt Peab Asfalt är några av de senaste projekten där Umeå Entreprenad och Norrbottens Bergteknik har samarbetat.

Anna-Karin Mattsson

VD och delägare i Hallstaviks Schakt

– Norrbottens Bergteknik har både resurser och kunskap. De kan dessutom ta hand om stora jobb. De håller hög kvalitet i spränguppdragen vilket är viktigt för oss. Det gör att vi alltid och på ett säkrare sätt kan ge rätt pris och leverera rätt material till våra uppdragsgivare. Samarbetet är långsiktigt och det innebär även att vi kan gå tillsammans i större uppdrag. Vi står för anläggningsarbeten och krossning och Bergteknik med sprängning. Att vara partners är till nytta för alla.

I Stockholmsregionen är Hallstaviks Schakt en nära partner till Norrbottens Bergteknik. I Roslagskrossen i Norrtälje har samarbetet pågått under flera år. 

Hallstaviks schakt gruppbild
Bröderna Anderssons Grus

Mathias Andersson

VD för Bröderna Anderssons Grus

De gör bra jobb och är enkla att samarbeta med, vi kommer bra överens. De har bra med resurser och vi känner oss prioriterade. Vi har arbetat tillsammans i olika omfattning under flera decennier och de senaste åren har vi fördjupat samarbetet. Koncernen Nordisk Bergteknik har gjort alla losshållningsarbeten åt oss de senaste fem åren.

Bröderna Anderssons Grus och Norrbottens Bergteknik har ett tätt samarbete och har bland annat arbetat tillsammans vid det stora bygget av Northvolts batterifabrik i Skellefteå. 

Boliden Aitik, foto Lars DeWall

Just nu söker vi en KMA-administratör!

Som KMA-administratör kommer du att vara en del av vårt engagerade, drivna admin-team.  Du kommer att ha din arbetsplats på vår etablering i Aitik, men du kommer också att göra arbetsplatsbesök i våra övriga projekt i Norrbotten.