Vi är specialister på berg

Norrbottens Bergteknik är ett av Sveriges ledade företag inom berghantering. Vi har stor kompetens inom borrning, sprängning och förstärkning. Våra uppdrag sträcker sig över hela landet och vi arbetar med projekt inom bland annat infrastruktur, vindkraft, bergtäkter och gruvmiljöer.

Vårt erbjudande

För oss på Norrbottens Bergteknik är kärnan berghantering. Vi är specialister på berg och bär med stolthet att vi är en av Sveriges ledande aktörer inom området. 

Borrning

Borrning är en stor del av vårt arbete och en förutsättning för bra sprängresultat. Med moderna riggar och erfarna borrvagnsförare utför vi arbetet med precision och känsla. Vi tar stor hänsyn till vibrationer, buller och omgivning. Särskilt viktigt är det i stadsnära miljöer. 

Sprängning

Vi använder en säker och modern sprängteknik och våra sprängare är välutbildade. Vi strävar ständigt efter att arbeta på ett säkert och förebyggande sätt som även tar hand om miljön. Att utföra säkra sprängningar är en av våra ledstjärnor.

Förstärkning

Berghantering är mer än borrning och sprängning. Vi tar hand om hela processen från planering till losshållning och förstärkning. Vi utgår från kundens behov, bergets förutsättningar och den omgivande miljön. Vi använder de metoder som passar allra bäst.

Lösningar i fokus

Vårt mål är att alltid leverera kundnytta och genom ständig dialog med våra uppdragsgivare ska vi utföra arbetet utifrån de förväntningar som ställs på oss. Vi vill vara vår uppdragsgivares professionella, självklara partner. 

Ständig utveckling

Vårt mål är att via organisk tillväxt vara hållbart lönsamma för våra ägare och fortsätta att utveckla oss och branschen genom nya, innovativa arbetssätt. Med modern utrustning och engagerad personal vill vi vara marknadsledande och driva branschen framåt.

Röster från våra kunder

Vi lägger stor vikt vid goda relationer och långa samarbeten. Här kan du ta del av vad tre av våra kunder säger om oss. Texterna är hämtade ur vår kundtidning.

Erik Mårtensson

VD för Umeå Entreprenad

– Vi har arbetat med Norrbottens Bergteknik ända sedan Umeå Entreprenad startade 2004. Vi har ett gott samarbete, de ställer upp på kort varsel om det behövs och de gör bra jobb. Vi jobbar gärna tillsammans och lägger stor vikt vid långsiktigheten.

Nya byggnaden Hus 29 vid Norrlands Universitetssjukhus, kvarteret Pedagogen på Teg och en stor plan för ett asfaltverk åt Peab Asfalt är några av de senaste projekten där Umeå Entreprenad och Norrbottens Bergteknik har samarbetat.

Anna-Karin Mattsson

VD och delägare i Hallstaviks Schakt

– Norrbottens Bergteknik har både resurser och kunskap. De kan dessutom ta hand om stora jobb. De håller hög kvalitet i spränguppdragen vilket är viktigt för oss. Det gör att vi alltid och på ett säkrare sätt kan ge rätt pris och leverera rätt material till våra uppdragsgivare. Samarbetet är långsiktigt och det innebär även att vi kan gå tillsammans i större uppdrag. Vi står för anläggningsarbeten och krossning och Bergteknik med sprängning. Att vara partners är till nytta för alla.

I Stockholmsregionen är Hallstaviks Schakt en nära partner till Norrbottens Bergteknik. I Roslagskrossen i Norrtälje har samarbetet pågått under flera år. 

Hallstaviks schakt gruppbild
Bröderna Anderssons Grus

Mathias Andersson

VD för Bröderna Anderssons Grus

De gör bra jobb och är enkla att samarbeta med, vi kommer bra överens. De har bra med resurser och vi känner oss prioriterade. Vi har arbetat tillsammans i olika omfattning under flera decennier och de senaste åren har vi fördjupat samarbetet. Koncernen Nordisk Bergteknik har gjort alla losshållningsarbeten åt oss de senaste fem åren.

Bröderna Anderssons Grus och Norrbottens Bergteknik har ett tätt samarbete och har bland annat arbetat tillsammans vid det stora bygget av Northvolts batterifabrik i Skellefteå. 

Boliden Aitik, foto Lars DeWall

Just nu söker vi en KMA-administratör!

Som KMA-administratör kommer du att vara en del av vårt engagerade, drivna admin-team.  Du kommer att ha din arbetsplats på vår etablering i Aitik, men du kommer också att göra arbetsplatsbesök i våra övriga projekt i Norrbotten.