Förstärkning vid NUS i Umeå

Bergarbete med fingertoppskänsla vid Norrlands Universitetssjukhus

När bergarbetet för nya Hus 29 vid Universitetssjukhuset i Umeå utfördes var precision och försiktighet i fokus när det 60 meter långa, 10 meter djupa och 14 meter breda schaktet för kulvertsystemet sprängdes fram.

– Vi fick arbeta med en extrem fingertoppskänsla med tanke på att vi var så nära sjukhusets strålningsenhet med bland annat vibrationskänslig utrustning, berättar Lasse Melin, arbetschef vid Norrbottens Bergteknik.

Hus 29 är en ny fastighet för bland annat apotek, rättsmedicin, IVF-klinik och administration. Norrbottens Bergteknik ansvarade för borrning, sprängning och spontning för grunden och anslutningen mot sjukhusets kulvertsystem.

Sofistikerad sprängning

För att sprängningen skulle vara så skonsam som möjlig användes klen sprängning med många hål och täta mellanrum, cirka fyra hål per kvadratmeter.

– Det här är en metod som vi använder i sammanhang där förutsättningarna är extra känsliga. Sprängningen är mycket kontrollerad och ger bra resultat, säger Lasse.

Stålspont säkrar mot ras

Precision krävdes även vid arbetet med att bergförstärka området. 12 meter långa och 127 mm breda stålrör borrades ned med ett cc-avstånd på cirka en meter och svetsades samman för att stabilisera marken och skydda schaktet mot ras och sättningar. Särskilt viktigt var det för de omgivande sjukhusfastigheterna som stod några meter från kanten. 

Stålsponten stärktes med omgivande hammarband i stål. Dessa förankrades med 12 meter långa bultar till en diameter av 76 mm som drogs fast med 110 ton. Borrhålen injekterades med betong innan bultarna drogs fast med en hydraulisk momentdragare.

– Arbetet gick bra och samarbetet med vår uppdragsgivare Umeå Entreprenad och Region Västerbotten flöt på fint. Alla besökande och medarbetare visade också förståelse för vårt arbete, berättar Lasse.

Kort om uppdraget:

Ort:
Umeå
Byggstart:
2019
Projekt:
Ny sjukhusbyggnad vid NUS – Hus 29
Ansvarar för:
Sprängning och förstärkning.
Omfattning:
Sprängning av schakt till kulvertsystem. Bergförstärkning med stålspont och stålrör.
Kontaktperson:
Avdelningschef Lars Melin: 070-325 39 43

Växel:

0929-109 10

Besöksadress:

Löpevägen 16
906 20, Umeå

Postadress:

Box 10
942 21 Älvsbyn

Läs vår kundtidning: