Viscaria koppargruva område Copperstone

RC-borrning i Viscaria koppargruva i Kiruna

Norrbottens Bergteknik har fått i uppdrag att utföra RC-borrning i den tidigare nedlagda Viscariagruvan utanför Kiruna. Det är ett projekt som kan ge goda långsiktiga effekter.

Gruvbolaget Copperstone satsar stort på att återstarta Viscaria koppargruva som ligger fem kilometer utanför Kiruna. Det är cirka 25 år sedan koppargruvan senast var i drift, då i Outokumpu Oys regi. 
 
Stor fyndighet med hög halt
Prospekteringsborrning visar att fyndigheten är mycket större än man tidigare trott.
Tidigare hade gruvbolaget uppgifter om att det fanns 59 miljoner ton kopparbärande berg med kopparhalten 1,2 procent i Viscaria. Vid en presskonferens i september meddelade bolaget att det finns indikationer på att fyndigheten är mycket större:
 
– Det här är en fantastisk fyndighet, vi har en hög kopparhalt och vi har fortfarande våra malmådror öppna både på djupet och på bredden så vi vet fortfarande inte om hur stor Viscariafyndigheten är. Vi har sagt att vi kan producera cirka 30 000 ton färdig kopparslig per år, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande i gruvbolaget Copperstone.
 
Inleder med kax-prover
Norrbottens Bergtekniks uppdrag är RC-borrning, en ny metod som utförs med hjälp av en partner med start i februari. 
 
– Vi kommer att borra ett antal lodräta hål, uppskattningsvis 10-30 stycken som går 200-250 meter djupt. Kaxprover tas varje meter för att mer exakt utröna hur kopparlinserna går i området, berättar Stefan Ejderlöf, platschef och fortsätter:
 
– Jag tror mycket på det här. Det är ett intressant och positivt projekt som Copperstone driver. När gruvbrytningen i dagbrottet kan starta om ett par år då alla tillstånd är färdiga är det en stor fördel att vi är med redan nu, i det här tidiga skedet.
 
Om gruvan öppnas räknar Copperstone att upp till 250 nya arbetstillfällen kan skapas.

Bildkälla: Copperstone

Kort om uppdraget:

Ort:
Kiruna
Byggstart:
2021
Projekt:
Framtida brytning i Viscariagruvan
Ansvarar för:
Borrning
Omfattning:
RC-borrning av upp till 30 lodräta hål som går 200-250 meter djupt.
Kontaktperson:
Platschef Stefan Ejderlöf:
070-609 74 81

Växel:

0929-109 10

Besöksadress:

Löpevägen 16
906 20, Umeå

Postadress:

Box 10
942 21 Älvsbyn

Läs vår kundtidning: