Finnfors Kraftstation

Undervattenssprängning vid Finnfors kraftstation

Den gamla och anrika kraftstationen i Finnfors utanför Skellefteå har helrenoverats för att producera el igen. Kraftstationen etablerades redan 1934 och har stått stilla i nio år. 

Ett stort arbete i renoveringen var att förstärka byggnadens grundläggning och reparera en dammlucka. Det arbetet skedde i en torrlagd docka med stålspont runtom som var fastgjutna med betong. 

Känslig sprängning 
I början av april blev grundarbetet klart, varefter dockan vattenfylldes, stålsponten skars ned och betongen togs bort för att vattenflödet skulle bli normalt igen.

– Vi fick uppdraget att spränga bort betongen vilket behövde ske på ett försiktigt sätt så inga känsliga delar som finns vid kraftstationens grund och nära dammluckan skulle skadas, berättar Sune Grundström, avdelningschef vid Norrbottens Bergteknik.

Samarbetsprojekt
Renoveringen var ett samarbete mellan flera aktörer. Contractor stod för byggentreprenaden, Land & Dykservice Nord stod för dykningarna och Norrbottens Bergteknik för sprängningen.
– Dykarna skar bort sponten och borrade för laddningarna enligt våra anvisningar. De bistod även med laddningen enligt våra instruktioner, säger Sune.

Det var inte så många kubikmeter med betong som sprängdes bort men projektet tog ändå sin tid. Arbetet skedde under vatten, gjutningarna var gjorda i olika skikt med en gummiduk i ett av lagren. Dessutom måste det lösa materialet lastas ut med kran. 

– Sprängningen skedde cirka fem meter under ytan och arbetet utfördes från en pråm. Vi anpassade sprängningen efter förutsättningarna och alltid när det är vatten behövs en större laddning eftersom det alltid är tyngre att spränga under vatten på grund av trycket, förklarar Sune.

Första gången med dykare
Det är inte ofta undervattenssprängningar görs på det här sättet.
– Det är nog första gången vi arbetat med dykare vad jag känner till. Vanligtvis bygger vi upp en plattform med fyllningsmassor som vi står på, där vi sedan borrar ned ett rör i berget och laddar uppifrån i torrhet. Men allt har gått bra i Finnfors och varje sprängning syns som en kontrollerad vågskvalpning på ytan.

Kort om uppdraget:

Ort:
Skellefteå
Byggstart:
2021
Projekt:
Renovering av Finnfors kraftstation
Ansvarar för:
Undervattens- sprängning
Omfattning:
Sprängning under vatten av befintlig betong, gjuten i olika skikt.
Kontaktperson:
Avdelningschef Sune Grundström:
070-595 83 85

Växel:

0929-109 10

Besöksadress:

Löpevägen 16
906 20, Umeå

Postadress:

Box 10
942 21 Älvsbyn

Läs vår kundtidning: