Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Vårt mål är att vara branschledande inom arbetsmiljö och säkerhet. Genom att arbeta förebyggande i företagets alla led vill vi skapa en hög säkerhetsmedvetenhet. Vi strävar ständigt efter en arbetsplats utan olyckor för att vi vill skapa en trygg arbetsmiljö för våra anställda och alla runt omkring oss. Därför är vårt arbetsmiljömål “Branschens bästa arbetsplats!”