Policies

Policydokument

Arbetsmiljöpolicy

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsmiljö som är säker och trygg för alla medarbetare såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt.

Miljöpolicy

Målet med vårt miljöarbete är att minska vår miljöpåverkan och bidra till framtidens samhälle.

Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är att leverera tjänster i enlighet med kundens krav, behov och förväntningar.