Miljö

Miljö

Vårt mål är att genom en minskad miljöpåverkan bidra till framtidens samhälle. Vi strävar efter en ständig förbättring samt minskade CO2-utsläpp. Genom medveten personal och ett nära samarbete med våra samarbetspartners vill vi jobba för en hållbar framtid.

Därför är vårt mål minskad miljöpåverkan.

Magnus Jonsson